VIZ DEKOR

 

VIZ DEKOR proizvodi praškaste materijale u beloj boji:

 

1. DEKOGLET “U”

Certifikovana glet masa vrhunskog kvaliteta, za unutrašnju upotrebu.

 

2. DEKOGLET “S”

Certifikovana glet masa vrhunskog kvaliteta, za spoljnu upotrebu

 

3. “MPS”

Certifikovana Mineralna Praškasta Smeša (MPS) pritisne čvrstoće 20,7 MP, savojne čvrstoće 8,5 mP. Na bazi belog cementa, hidrauličnih veziva, polimera, polipropilenskih vlakana,prirodnih agregata i aditiva koristi se za oblaganje podova, unutrašnjih zidova i fasada zgrada (štampanje vertikala) u reljefu kamena,kamenih ploča,starih i klasičnih cigala,kore drveta,starog crepa itd. Oblikuje se po želji investitora. kako po veličini i obliku, tako i po boji. Zaustavlja vlagu i šalitru. Rezistentan je na klimatske promene.

 

4. “DEKO-KOL”

Univerzalni građevinski lepak za kamen,keramičke ploče i pločice

 

Petrovaradin

 Tome Maretića 10

+381 21 310 81 63

+381 64 616 40 04

 

vizdekor@yahoo.com

Preduzeće za završne radove u građevinarstvu, rekonstrukciju objekata, proizvodnju,trgovinu i usluge